Fazy stresu

Stres


Każdego z nas dotyka stres, ale reakcja na stres dla każdego człowieka jest inna. Czym jest stres? Czy ze stresem trzeba walczyć? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Stres może być odpowiedzią organizmu na zmiany sytuacji w życiu, w pracy, w szkole. Organizm próbuje dostosować się do nowych warunków, różnych od dotychczasowych. Do pewnego momentu stres odczuwany w takich sytuacjach jest mobilizujący, ale tylko w sytuacjach pojedynczych. Jeśli bodźce występują stale, stres może przerodzić się w przewlekły, a to może być groźne dla zdrowia.

Inny rodzaj stresu jest reakcją na agresję w każdej postaci albo w sytuacji zagrożenia (wojna, kataklizm). Zwykle organizm reaguje stresem, w pierwszym momencie (faza alarmu) jest to przygotowanie się do obrony. Podwyższa się ciśnienie krwi, wzrasta tętno, krew płynie szybciej – organizm przygotowuje się do zwiększonego wysiłku. W fazie adaptacji następuje wypracowanie schematów radzenia sobie z zagrożeniem. Może to być ucieczka lub atak. Jeżeli organizm radzi sobie ze stresem, to potrafi te mechanizmy wypracować. Człowiek jest w stanie ocenić sytuacje i podjąć decyzje o formie obrony. Problem w tym, że te dwie fazy nie mogą trwać zbyt długo. W fazie alarmu następuje mobilizacja organizmu, czasem człowiek nie jest w stanie wypracować mechanizmów radzenia sobie z nowymi bodźcami i następuje faza wyczerpania. Osłabiony organizm jest podatny na choroby i zaburzenia psychiczne.